top of page

תקנון האתר

כללי

"כרמל פיק בע"מ" (ח.פ. 515983518) הוא בעליו החוקיים של האתר https://www.carmelpeak.com/, אשר מוכר מכשור רפואי (להלן: "המוצרים") - באתר האינטרנט הנ"ל  ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה ו/או דרך בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו לרבות בטלפון או בדוכנים פיזיים (להלן:"החברה", ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או רכישה טלפונית ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.

באם המשתמש הוא קטין אשר הינו מתחת לגיל 18, המשתמש מצהיר ומאשר שהרכישה שהוא מבצע באתר ו/או הגלישה באתר היא כדין בהתחשב שהינו קטין ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים.

 

 

תנאי הרכישה והמוצרים

המוצרים הנמכרים באתר פרטיהם מופיעים בדפי האתר השונים ו/או בדף המוצר בפרט ועוד מוצרים נוספים שבעל האתר יחליט להציג בחנות המקוונת.

פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן האתר מעת לעת ובפרט של דפי המוצר השונים באתר ואת תנאי המבצעים. לרבות מחירם, תאריך סיום המבצע, תנאי המבצע, תנאי הרכישה, כמות אשר ניתן לקנות בקניה אחת וכיוצא בזה. השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי עם הפרסום המעודכן.

בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר, כמות, מידה, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").

מיד עם בחירת המוצר הרצוי והתחלת תהליך ההזמנה יועבר הלקוח לדף הסליקה (להלן "דף הסליקה"). 

בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שדף הסליקה מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). 

יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או מפעילת דף הסליקה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.

המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".

במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

 

אספקת והובלת המוצר והפריטים

עלות המשלוח עומד על 35 ₪.  המחירים המופיעים באתר הם לפני עלות המשלוח. בקניה מעל 300 ₪ יינתן משלוח חינם.

המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט בעל האתר יחלו בהליך השילוח, לפי פרטי המזמין לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח.

במידה ובחרתם בצורת שילוח של דואר רשום, השירות ניתן על ידי דואר ישראל- בכפוף לתנאי השילוח של דואר ישראל, כנסו לאתר דואר ישראל לראות את מלוא התנאים.

דואר שליח יהיה כפוף לתנאי חברת השילוח, ככלל תוך 5 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה (לא כולל יום ההזמנה).

באם ההזמנה מתבצעת כעסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.

אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר באופן מפורט. ככל שלא יופיעו יגבר הכתוב בתקנון.

החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר. לחברה תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור. כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.

חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.

שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר (להלן: "אזור החלוקה").

 במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה למעט הקבוע בחוק ותקנות הגנת הצרכן.

על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.

בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.

תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.

מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה כאמור.

האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

 התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

 זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק  ימי עסקים (ימי חול שאינם ימי שבתון בישראל,  ערבי שבת וחג, שבתות וחגים לא יבואו במניין זה (להלן: "ימי עסקים") .

 חשוב לציין שבכל רכישה, הלקוחות יקבלו את המוצר שרכשו לפי התיאור שלו באתר, במידה ולא קיבלו את המוצר שהזמינו ואכן יוכח כך לשיקול דעת בעל האתר יהיו הלקוחות זכאים להשיב את המוצר ולקבל את כספם חזרה. עם זאת חשוב להדגיש שיכול להיות שוני בין המוצר המוזמן למוצר שמתקבל עקב אתגרים טכניים בהצגת המוצר (ראה פירוט בהמשך).

 

ביטול עיסקת הרכישה

המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה וכדין.

ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר גם ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. המוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש ו/או לא נפגם, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.

תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו או כל מוצר אחר לא בר החלפה או זיכוי או ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.

הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר בכפוף לדין.

במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.

ביטול ההזמנה כפוף כי הלקוח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש ו/או ללא פגם, תקין וללא שימוש כלל. הכל בהקשר לנסיבות של המוצר שנמכר.

התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.

במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה בשל סיבה זו. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.

במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק באופן מיידי ולכל המאוחר, תוך 14 יום, בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא ו/או יתאפשר לבית העסק לתקנו אך לא תקום עילה לפיצויים.

 

ביטול עיסקה ע"י בעל האתר

במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.

במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.

כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.

הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.

באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.

 

אחריות על המוצרים

בעל האתר הוא היבואן והמשווק של המוצרים באתר. על כן, במידה ויש ללקוח טענה מסויימת או המוצר פגום ו/או גורם לנזק כלשהו יש צורך לפנות לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר וליצור קשר עם היבואן דרך מילוי טופס התלונות שניתן למצוא בדף יצירת קשר באתר. בעל האתר יעשה את המאמץ המירבי בכדי לברר האם יש צורך לתקן את המוצר ו/או להחליפו.

 יודגש כי ניתן לפנות לבעל האתר לקבלת האחראיות בגין המוצרים והתייחסות בכדי לבדוק כל טענה כלפי המוצר. מכל מקום רצוי לנקוט באמצעים סבירים לשימוש במוצר בהתאם לחומרים והמרכיבים של אותו מוצר ו/או הוראות שבאריזת המוצר.

ניתנים 12 חודשי אחריות על המוצר. האחריות לא חלה על שימוש שלא לפי הוראות השימוש ו/או שימוש בלתי סביר ו/או לנזק כתוצאה מרשלנות המשתמש.

תוקף האחריות והיקף תחולתה תהיה בהתאם להקשר של המוצר, מרכיביו, יצרניו ומדיניות של אותו יצרן כאמור. במידה ואין פירוט לתחזוקת המוצרים, הכללים המחייבים יהיו כמקובל בשוק ו/או בהתאם להוראות של כל יצרן הכל בהתאם להקשר ולנסיבות המקרה והמוצר.

כל מידע המוצג באתר ובקטלוגים, לגבי מוצרי האתר, טיבם איכותם נמסרו לבעל האתר על ידי ספקים של אותם מוצרים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של היצרנים. הן בנוגע לכל נזק שנגרם משימוש במוצרים. החברה לא תהיה אחראית לאף נזק מלבד מקרה שהוא בשליטתה המלאה.

תנאי מתן האחריות

במידה ונמצא פגם במוצר יש לשלוח תמונה ברורה בצירוף טופס התלונה הכולל פירוט הפגם לכתבות המייל של שירות הלקוחות המפורסם באתר, לאחר מכן יש לפנות טלפונית לשירות לקוחות לוודא הגעה והמשך טיפול ובירור הטענה.

במידה ויופעל שירות שבאחריות ויהיה צורך בתיקון המוצר ו\או החלפת המוצר. הלקוח יפנה באמצעות טופס פניה מסודר להנהלת האתר והנושא ייבדק. ככל שהמוצר נמצא פגום, בכפוף להצגת סרטון ותמונות תומכות, ואושר הנושא על ידי האתר. המוצר ייאסף לבית העסק באמצעות חברת שליחויות תוך 2 ימי עסקים מרגע אישור החברה בגין תחילת הטיפול שבאחריות.  

זמן המשלוח הוא 3 ימי עסקים בכפוף לחברת השליחויות. מרגע הגעת המוצר שבאחריות לחנות יינתן לבעל האתר 5 ימי עסקים לנסות ולתקן את המוצר. בתום אותם 5 ימים יינתן לבעל החנות 5 ימי עסקים נוספים לשם שליחת המוצר שבאחריות לבית הלקוח ו/או שליחת מוצר חלופי.

ככל שבבדיקה הנ"ל של המוצר באחריות יתגלה שהמוצר אינו באחריות ו/או התלונה אינה מכוסה באחריות יחויב הלקוח בגין המשלוח ובעלות התיקון ככל שירצה בכך.

ככל שהתיקון לא יעלה מוצלח יינתן ללקוח אפשרות להחליף את המוצר למוצר זהה כל שישנו במלאי. במידה והמוצר אינו נמצא במלאי בלבד תינתן אפשרות זיכוי.

 

מבצעים, הנחות ומכירה מוקדמת

באם מעת לעת בעל האתר יציע באתר ו/או ביתר ערוצי השיווק של החברה הטבות כגון מבצעים ו/או הנחות ו/או קופונים ו/או הצעות מיוחדות (להלן: "המבצע" ו/או "הטבה").

יש להישמע לתנאי המבצע המפורסמים באתר ביחס לכל מוצר על פי שיקול דעתה החברה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות ו/או להאריך את תנאי הרכישה ו/או המבצע בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה שומרת לעצמה את השיקול הדעת הבלעדי להעניק הטבה מכל סוג ללקוח וללא מתן הסבר ו/או התראה כלשהי. לא תעלה אף טענה מצדדים ג' בעניין.

לא ניתן לממש מבצע שתאריכו חלף.

לחברה לא תהיה אחראיות בנוגע לאי מימוש הטבה כלשהי בשל טעות ו/או אי הבנה ו/או תקלה ו/או כל סיבה אחרת הנעוצה בלקוח.

 

יש להזין את קוד השובר ו/או ההטבה בכדי לממשו וזאת בטרם התשלום באזור המיועד לכך באתר. בד"כ טרם במסך התשלום, טרם התשלום.

ככל שישנה מכירה מקודמת באתר, לבעל האתר הזכות לסיים בכל רגע את המכירה המוקדמת או לשנות את תנאיה וזאת ללא התראה מוקדמת. המכירה המוקדמת תהיה כפופה לזמינות במלאי של המוצרים ובכפוף להגעתם בשלום לארץ.

בעל האתר יעשה את המאמצים המרביים לספק את המוצר במועד הנקוב באתר ולמי שהזמין ושילם במסגרת המכירה המוקדמת. יצוין כי במסגרת המכירה המוקדמת המוצרים לא עדיין ברשות בעל האתר ועל כן יכול ויהיו עיכובים ו/או שיבושים באספקת המוצר. לא תקום אף טענה בנסיבות שלא נעוצות אצל בעל האתר לאספקת המוצר במכירה המוקדמת.

לבעל האתר לא תהיה אחריות במידה והמוצרים המוזמנים לא יגיעו לארץ בנסיבות שאינן בשליטתו המלאה.

 

שירות לקוחות

במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד מייל שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

 

פרטי התקשרות של האתר

מייל: מפורסם באתר, טלפון: מפורסם באתר או פנייה דרך פייסבוק

ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

 

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.

יכול שחלק מהמידע אישי אנונימי יועבר לצדדים שלישיים לצורך אספקת שירות טוב יותר.

משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית (SSL PCI (DSS לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.

 

קניין רוחני ובעלות על האתר

כל הזכויות באתר לרבות תמונות, המוצרים עצמם הן לפני מכירתם והן לאחר, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש השייך לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדי ג' שנתנו אישורם וקניינם הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהגוף הרלוונטי. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

התוכן המוצג באתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.

 

תוכן האתר ופרסומות בו

באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

 

הגבלת אחריות

התוכן באתר משמש למטרות מתן מידע בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ או טיפול רפואי. במידה ויש לך בעיה רפואית או חשד לבעיה רפואית אנא צור קשר עם הרופא המטפל. המידע שבאתר www.carmelpeak.com לא מהווה בשום צורה כלי עזר לאבחון עצמי או בחירת צורת טיפול. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש במכשירים המוצעים באתר.

מוצרי האתר עוברים תהליך בקרת איכות קפדני דרך היצרן ומכונים האירופיים, המכשירים מאושרים על ידי משרד הבריאות.

אם מכל סיבה הנכם חשים כי אינכם מפעילים את המכשיר בצורה נכונה או כך שנגרם לכם נזק. הפסיקו באופן מידי את השימוש במוצר וצרו קשר עם הנהלת האתר לשם קבלת הנחיות נוספות.

ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו, אשר נעזר בשירותי צד ג'. יצויין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.

יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע"י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג' ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.

החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.

 

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

  1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

  2. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.

  3. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.

  4. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.

  5. בלאי סביר ושאינו סביר של המוצר הנרכש וזאת בטרם ולאחר חלוף 14 יום שההתאם למדיניות החזרת המוצרים בתקנון זה.

 

הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.

ככל שנדרשת הרכבה ו/או התקנה - העלות והאחריות בעניין תחול על הרוכש.

 

תנאים נוספים

החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של החברה.

לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 2 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.

לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר התוצר במציאות. יצויין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אלינו בפרטי לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.

המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.

המכירה היא לצרכן הפרטי ולא לסיטונאים. לבעל האתר הזכות לקבוע את הכמות פריטים שניתן למכור ללקוח או למי מטעמו ככל שעולה חשד סביר לביצוע הונאה של תנאי זה.

הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.

bottom of page